Innkjøpt

Er innkjøpt av en rekke offentlige institusjoner over hele landet.

I utvalg:

Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Det Norske Kongehus

Norsk Kulturråd

Franklin Silverstone Fine Art, Canada

Hå kommune

Hotel Neptun, Bergen

Det Norske Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statoil

Planlegging og-samordingsdepartementet

Molde Kunstforening

Tromsø Kunstforening

Haugesund Billedgalleri

Hordaland Kunstnersentrum, Bergen

Regional- og kommunaldepartementet

Arbeids- og Administrasjonsdepartementet

Kommunal- og Regionaldepartmentet

Forsvarsdepartmentet

Lillehammer Kunstmuseum

Halden Tinghus